$nbsp;

X

Menu

Văn bản

Mẫu xác nhận là học sinh sinh viên.
th.0803

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.

Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT
th.0616

sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 209/TTg-KGVX
th.0616

Kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người.

Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT
th.0616

sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mẫu xác nhận là học sinh sinh viên.
th.0616

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.

Đăng ký làm vé tháng xe bus.
th.0616

Mẫu đăng ký làm vé tháng xe bus dành cho HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.