$nbsp;

X

Menu

Giới thiệu

th.0616

Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur được thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Công văn số 6458/UBND-VX về việc cho phép thành lập phân hiệu Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur tại thành phố Hà Nội.

Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur là cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay nhà trường có 02 cơ sở đào tạo:

– Cơ sở Hà Nội: Số 41, Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

– Cơ sở Ninh Bình: Thiên Sơn, Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình.

Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo bậc trung cấp các ngành:

– Y sĩ;

– Điều dưỡng;

– Dược sỹ trung cấp;

– Kế toán doanh nghiệp;

– Quản lý và kinh doanh du lịch.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại: phòng học rộng rãi, 100% phòng học được trang bị máy lạnh, máy chiếu, màn hình LCD, thư viện với hơn 1.000 đầu sách và đội ngũ giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Các hoạt động chăm lo cho đời sống học sinh như: Ký túc xá, việc làm thêm, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp… giúp học sinh an tâm hơn khi vẫn đang học tập tại trường.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo các sân chơi thiết thực, lành mạnh cho học sinh sau giờ học nhằm tạo điều kiện để hoàn thành các kỹ năng mềm cần thiết cho học sinh sau tốt nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội để học sinh hiểu nhiều hơn về cuộc sống và xã hội.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh, tầm nhìn

Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, có y đức và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội, giao lưu và hợp tác Quốc tế, đưa nhà trường trở thành trường hàng đầu về lĩnh vực y tế ngang tầm với các trường trong cả nước và trong khu vực.

Giá trị cốt lõi

Tập thể lãnh đạo luôn năng động, đổi mới, sáng tạo, xây dựng một tập đoàn kết đồng thuận cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, giúp nhà Trường phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực Y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh luôn luôn tự hào về Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường.

Giáo viên nhà trường vinh dự, nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quí: Thầy giáo – Thầy thuốc, được xã hội tôn vinh.

Cán bộ, nhân viên nhà trường tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đủ đức, tài, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Học sinh tự hào được học tập và rèn luyện trong Trường trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur, tạo động lực phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững.

Xây dựng và phát triển văn hóa chia sẻ, chất lượng và hướng đến việc phát triển và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị

Ban giám hiệu

– Hiệu trưởng

– Phó Hiệu trưởng

Các hội đồng

– Hội đồng thường trực (Hội đồng Khoa học và đào tạo): tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu chương trình đào tạo, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên… Thành phần của Hội đồng gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, một số Trưởng phó phòng, một số Trưởng Bộ môn, giáo viên.

– Hội đồng không thường trực: được thành lập để giải quyết từng công việc cụ thể như: Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng Thi tốt nghiệp, Hội đồng Đánh giá chất lượng học tập, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật.

Các phòng

– Phòng Đào tạo

– Phòng Kế toán Tài vụ

– Phòng Tổ chức Hành chính

– Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Các khoa

– Khoa Y – Điều dưỡng

– Khoa Dược

– Khoa Kinh tế – Du lịch

Nhiệm vụ chủ yếu của các khoa

– Tổ chức biên soạn chương trình giáo dục, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo thuộc chuyên ngành quản lý.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các khoa phòng ở bệnh viện, cơ sở thực hành của nhà trường, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

– Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc Trưởng Khoa có các Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó khoa do Hiệu trưởng quyết định.