$nbsp;

X

Menu

Nội bộ trường

Mẫu xác nhận là học sinh sinh viên.
th.0803

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.

Mẫu xác nhận là học sinh sinh viên.
th.0616

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.

Đăng ký làm vé tháng xe bus.
th.0616

Mẫu đăng ký làm vé tháng xe bus dành cho HSSV Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.